Nowy przepis EnEV wchodzi w życie z dniem 1 maja

W nowych budynkach wymagania energetyczne wciąż rosną. Od 2016 r. pokrycie zewnętrzne budynków muszą być izolowane o ok. 20% lepiej, niż według starego rozporządzenia. Wartości graniczne dla rocznego zapotrzebowania na energię spadną o kolejne 25% w porównaniu z EnEV 2009.

Warunki renowacji istniejących budynków pozostają bez zmian.
Szczegółowe informacje na temat nowych przepisów EnEV są dostępne są pod adresem:

www.enev-online.de