Znak Jakości Systemu Zarządzania

HAERING® jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw w Niemczech, któremu instytut EQ ZERT nadał „Znak Jakości Systemu Zarządzania” jako wyróżnienie doskonałej jakości.

EQ ZERT jest instytutem certyfikującym Fundacji Steinbeis w Niemczech i jedną z wiodących jednostek certyfikujących systemy zarządzania i personel.

EQ ZERT przyznaje „Znak Jakości Systemu Zarządzania” przedsiębiorstwom przemysłowym i usługowym, które posiadają kompleksowy system zarządzania jakością, spełniający obszerne wymagania w zakresie orientacji na klienta i ciągłego doskonalenia.