Odporne na pleśń tynki wapienne

Odporność na pleśń

Gotowe do użycia, w fomie pasty, tynki wapienne firmy Haering, to naturalne, mineralne tynki wykończeniowe do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na antybakteryjne działanie wapna są one odporne na pleśń. Wysoka zdolność dyfuzji pary wodnej oznacza również, że tynki pochłaniają wilgoć z powietrza w pomieszczeniu i stopniowo uwalniają go z powrotem do pomieszczenia. W ten sposób klimat wewnętrzny jest regulowany w naturalny sposób.

Informacja prasowa z gazety: Malerblatt z 02.2018

 

Schimmelresistent

Die verarbeitungsfertigen, pastösen Kalkputze von Haering sind natürliche, mineralische Deckputze für die Innenanwendung. Durch die antibakterielle Wirkung des Kalkes sind sie gegen Schimmel resistent. Die hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit bewirkt zudem, dass die Putze Feuchtigkeit aus der Raumluft auf – nehmen und nach und nach wieder in den Raum abgeben. So wird das Raumklima auf natürliche Weise reguliert.