Fassaden-Feinspachtel – masa szpachlowa, drobna

D 2250 Fassaden-Feinspachtel

Masa szpachlowa drobna, na zewnątrz i wewnątrz. Gotowa do użycia, bez cementu.

Do wygładzania drobnych wypełnień na dużych powierzchniach oraz do naprawy małych defektów na tynku i betonie.

Właściwości:

 • Tynk zewnętrzny i wewnętrzny zgodnie z DIN EN 15824
 • Klasa pożarowa A2 ( niepalna )
 • Z możliwością nakładania warstwy “na zero”
 • Hydrofobowa
 • Dyfuzyjna
 • Niskonapięciowa i elastyczna
 • Bardzo dobra przyczepność nawet na krytycznych podłożach
 • Niskie zużycie
 • Optymalne właściwości obróbki

Charakterystyka zgodnie z DIN EN 15824:

 • Przepuszczalność pary wodnej: klasa V1 (wysoka), wartość sd: < 0,14 m
 • Chłonność wody: W3 (niska), ≤ 0,1 kg/(m²-h0,5)
 • Odporność na ogień: niepalna klasa A2 wg DIN EN 1350
 • Wysoka trwałość
 • Dobra siła przyczepności

Kolor: biały

Zużycie ok.: 500 – 800 g/m² w zależności od rodzaju nakładania i grubości warstwy.
Te dane są jedynie danymi orientacyjnymi.

Opakowania: 25 kg